Kindertolk

Met de methode Kindertolk® kun je eigen kind helpen door, vaak onbewuste, eigen kinderpijn op te sporen en te transformeren.
Ik ben behalve Klassiek Homeopaat en CEASE-Therapeut ook gecertificeerd Kindertolk®

Wat doet een Kindertolk?

Als je kind klachten heeft of niet lekker in zijn vel zit, raakt je dat als ouder diep. Iedereen wil het beste voor zijn kind.Een kindertolk kan je duidelijk maken wat de onderliggende boodschap is die je kind jou wil vertellen. Kinderen spiegelen hun ouders haarfijn. Het ‘verhaal’ van het kind dat door deze methode naar voren komt, is meestal zó nauwkeurig passend dat de ouders voelen dat het klopt. Diep van binnen wordt een snaar geraakt door de boodschap die het kind zonder woorden kenbaar maakt. Meestal gaat het om blinde vlekken uit het leven van de ouders. Wanneer ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing, gedragsverandering bij het kind veel gemakkelijker, vaak zelfs zonder verdere behandeling van het kind.


Door middel van deze methode kunnen de signalen, symptomen als een boodschap worden vertaald. De hele wereld is als een spiegel en je kind is de beste spiegel!

Hoe ziet een consult Kindertolk er uit?
De eerste sessie is met een van de ouders. Ik stel een aantal vragen en schrijf de antwoorden zoveel mogelijk woordelijk op. Deze antwoorden ga ik later ‘vertalen’ om zo de boodschap van het kind te ontdekken. In een vervolgconsult kan ik de boodschap duidelijk maken, adviezen geven en desgewenst ondersteuning bieden met een homeopathische behandeling. Meestal zijn 3 consulten voldoende.

Deze methode is ontwikkeld door Janita Venema, Klassiek homeopaat. Auteur van het boek: Het fluisterkind.

Je kind spiegelt precies wat jij nodig hebt. Doordat jij zelf een persoonlijke groei doormaakt, groeit jouw kind ook. ”Het is logisch om een appelboom te helpen wanneer er iets met de appels aan de hand is. Het probleem van het kind is een signaal.”

Als we iets in het kind willen veranderen moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. (Carl Gustav Jung)

Voor afspraken en/of meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

Contactgegevens:
Evelien Simon
Corlaerstraat 1
3863 ZC Nijkerk
E-mail: info@homeopathienijkerk.nl
Telefoon: 033 – 2585057