Algemene Voorwaarden…

Behandelingsovereenkomst

De homeopaat heeft een behandelingsovereenkomst met de patiënt nodig om een behandeling te starten.

Voorafgaand aan de totstandkoming van de behandelingsovereenkomst wordt de patiënt geïnformeerd over de praktijkvoering en de homeopathische behandeling.

Bij wilsbekwame patiënten boven de 16 jaar is sprake van een behandelingsovereenkomst als de patiënt goed is geïnformeerd en instemt met de start van de behandeling. Er is geen schriftelijke behandelingsovereenkomst nodig.

Bij de behandeling van een kind tot 16 jaar moeten de ouder(s) of voogd(en) schriftelijk toestemming geven voor de behandeling. Een kind van 12 tot en met 15 jaar moet ook altijd zelf toestemming geven. Mondelinge toestemming van het kind is voldoende.

De patiënt kan de behandelingsovereenkomst altijd opzeggen. De homeopaat kan de behandelingsovereenkomst beëindigen als rekening wordt gehouden met een redelijke opzegtermijn.

Homeopathische behandeling

De homeopaat handelt in overeenstemming met de normdocumenten van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). De homeopathische behandeling start met een vraaggesprek, vervolgens wordt het homeopathisch middel uitgezocht, dan wordt het homeopathisch middel ingenomen en daarna worden de effecten beoordeeld. De behandeling bestaat uit een eerste consult van gemiddeld 60 tot 90 minuten en één of meerdere vervolgconsulten van gemiddeld 30 tot 45 minuten. Tussen de consulten kan telefonisch overleg plaatsvinden om de effecten van de behandeling te beoordelen.

Reguliere behandeling

Homeopathie kan naast een reguliere behandeling en/of regulier voorgeschreven medicatie toegepast worden. Afbouwen van of stoppen met regulier voorgeschreven medicijnen mag alleen worden gedaan in overleg met de zorgverlener die deze medicijnen heeft voorgeschreven, zoals de huisarts of specialist.

Tarieven en betaling

De tarieven staan vermeld op de website: www.homeopathienijkerk.nl

De factuur wordt na afloop van het consult per e-mail of per post opgestuurd. De betalingstermijn is 3 weken vanaf de datum van de factuur.

Vergoeding zorgverzekeraars

De patiënt kan bij de zorgverzekeraar informeren in hoeverre de kosten van een consult door de verzekeraar worden vergoed. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de homeopaat.

Vertrouwelijkheid en privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de homeopaat een dossier aanlegt waarin persoonsgegevens zijn opgenomen. In de privacyverklaring is beschreven hoe met deze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Klachten en aansprakelijkheid

Bij een klacht over de homeopaat of de behandeling is de eerste stap het bespreken van de klacht met de patiënt en de homeopaat. Als dit niet leidt tot een oplossing van de klacht, dan kan de patiënt zich wenden tot de onafhankelijke geschilleninstantie waarbij de homeopaat is aangesloten. De homeopaat heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.